Ze srdce a kamene

Antonín Švehla stál u vyhlášení našeho státu v roce 1918, byl politikem, jenž spoluvytvářel naši první ústavu, zákony a celou podobu masarykovského Československa. Po jeho smrti lidé vysadili několik set památných lip k jeho poctě, postavili stovky pomníků, pojmenovali po něm bezpočet ulic, domů, škol, náměstí, nábřeží, sadů nebo mostů. Tato kniha zachycuje alespoň úzkou část z obrovského množství poct, které lidé složili jednomu z nejvýraznějších politiků novodobé historie našeho státu.

Podtitul: Pomníky Antonínu Švehlovi
Autoři: Marie Zdeňková, Lukáš Berný
Vydáno: 2018
Vydavatel: Nakladatelství Hutter
Náklad: 500
ISBN: 978-80-907291-0-0

Ohlasy v médiích:
Článek Ze srdce a kamene (Kroniky a kronikáři, 7. 10. 2019)
Článek Švehlovy pomníky (Petr Zídek, Lidové noviny, Orientace, 3. 11. 2018)
Reportáž České televize Z metropole (Petr Sojka, 29. 9. 2018)
Článek na webu Městské části Praha 15 (redakce, 10. 9. 2018)
Článek Řád Bílého lva pro Antonína Švehlu (Milan Wenzl, Lidové noviny, 9. 5. 2019)

Zajímavosti:
Křest knihy proběhl 11. září 2018 v Horních Měcholupech, v parku u ulice Holoubkovská v rámci sázení Lípy republiky k 100. výročí samostatného Československa, které Antonín Švehla aktivně pomohl vybudovat. Navíc na tento rok připadalo 145. výročí od politikova narození a 85. výročí od jeho úmrtí. Vzácnými kmotry knihy se stali doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. a prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (z FF UK).

z křtu knihy, zleva Lukáš Berný, kmotři Eduard Kubů a Jiří Šouša, vedoucí kanceláře starosty Pavlína Nejedlíková a starosta Prahy 15 Milan Wenzl

Poznámka autora:
Encyklopedickou knihu věnovanou Antonínu Švehlovi iniciovala paní kronikářka Prahy 15 Marie Zdeňková, a je také její hlavní autorkou. Ona sbírala dlouhá léta všechny podklady, já jsem pouze pomáhal s dohledáváním některých informací a se samotným psaním hesel. Z této spolupráce vzniklo zajímavé dílko, které je samo pomníkem prvorepublikovému premiérovi a jednomu z mužů 28. října.

Marie Zdeňková a Lukáš Berný na obálce časopisu Hlasatel

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *